Sveučilište u Slavonskom Brodu

UNISB e-mail adresa korisničke podrške za AAI@EduHr i Eduroam sustav: admin@unisb.hr
Mrežne informacijske usluge na UNISB
Popis lista elektroničke pošte - opće liste
Popis lista elektroničke pošte - Distribucijske grupe za studente
Upute za prijavu na listu elektroničke pošte
Upute za prijavu na listu elektroničke pošte - slika engleski
Upute za prijavu na listu elektroničke pošte - slika hrvatski

AAI@EduHr

Ukratko o AAI@EduHr sustavu - letak
Sve u vezi elektroničkog identiteta AAI@EduHr
Elektronički identitet AAI@EduHr na UNISB - promjena zaporke i osobnih podataka

Eduroam

Upute za pristup EDUROAM usluzi
Parametri za spajanje na Eduroam

Odluke i Pravilnik

Odluka o obveznom dodjeljivanju i korištenju AAI@EduHr elektroničkog identiteta
Odluka o imenovanju administratora za sustav AAI@EduHr na UNISB
Pravilnik za informacijsko održavanje AAI@Edu.hr imenika Sveučilišta u Slavonskom Brodu

 

Obavijest o privatnosti matične ustanove u sustavu AAI@EduHr -
Obrada osobnih podataka koju provodi matična ustanova u sustavu AAI@EduHr

Zašto prikupljamo i obradujemo vaše osobne podatke?

Sveučilište u Slavonskom Brodu je matična ustanova - davatelj elektroničkih identiteta u sustavu AAt@EduHr. Vaši osobni podaci pohranjeni u našem LDAP imeniku služe tome da Vam omoguće korištenje usluga dostupnih kroz sustave AAl@EduHr, eduGAlN i eduroam osiguravajući pri tom pouzdanu, sigurnu i unificiranu prijavu za korištenje tih usluga.

Koje osobne podatke prikupljamo i obradujemo?

Podaci koji mogu biti pohranjeni u našem LDAP imeniku popisani su na adresi:

https://www.aaiedu.hr/o-sustavu/imenicke-sheme/shema

Sve podatke koji su o vama pohranjeni u LDAP imeniku možete vidjeti (nakon prijave svojom korisničkom oznakom i zaporkom) kroz sučelje za održavanje imenika na adresi:

https://aai.unisb.hr/ldap/user/ - na istoj adresi možete zamijeniti svoju zaporku.

Osim navedenih, prikupljamo i podatke o korištenju vašeg elektroničkog identiteta na način da bilježimo vrijeme i podatke o uređaju i sustavu preko kojeg je stigao zahtjev.

S kim dijelimo vaše osobne podatke?

Da bismo vam omogućili pristup uslugama, potrebnu razinu sigurnosti i kvalitete usluga unutar sustava, u trenutku pristupa nekoj usluzi u sustavu AAl@EduHr usluzi možemo proslijediti neke vaše osobne podatke.

Točan popis podataka koje prosljeđujemo pojedinoj usluzi možete za svaku pojedinu uslugu pronaći na adresi:

https://www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/web-aplikacije

Koliko čuvamo vaše podatke?

Podatke o korištenju vašeg elektroničkog identiteta čuvamo 24 mjeseca (kako bismo mogli osigurati razinu sigurnosti i kvalitete usluge te zadovoljiti zakonske obaveze).

Po gubitku prava na e-identitet vaše osobne podatke brišemo iz LDAP imenika nakon najviše 90 dana.

Koja su vaša prava?

Vaša su prava, sukladno uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup osobnim podacima koje prikupljamo, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka ukoliko su oni neispravni ili su izmijenjeni.