Sveučilište u Slavonskom Brodu

Parametri za spajanje na eduroam za Android i ostale uređaje :

Preporuča se koristiti program za odgovarajući OS sa adrese installer.eduroam.hr.

Parametre je moguće podesiti i ručno:

SSID: eduroam
Sigurnost: WPA/WPA2 Enterprise
EAP metoda: TTLS
2. faza provjere autentičnosti: PAP
CA certifikat: ca.unisb.hr.der (ili bez certifikata)
Certifikat skinuti s ove lokacije.
Identitet: [uid]@unisb.hr (pero@unisb.hr)
Anoniman identitet: ostaviti prazno
Zaporka: Vaša AAI zaporka